ako postoji


ako postoji
where existing
* * *
• where existing

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • djèljivōst — ž 1. {{001f}}svojstvo onoga što je djeljivo 2. {{001f}}mat. cijeli broj a djeljiv je cijelim brojem b (bez ostatka) ako postoji cijeli broj c takav da vrijedi a = b{{tag1=0}}⋅{{/tag1}}c …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • slı̏čnōst — ž 1. {{001f}}ukupnost osobina onih koji su slični/onoga što je slično; nalikovanje 2. {{001f}}mat. preslikavanje ravnine sa svojstvom da je omjer udaljenosti svakih dviju točaka i udaljenosti njihovih slika jednak konstantnom pozitivnom broju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • zȅt — zȅt1 m 〈N mn zètovi〉 1. {{001f}}kćerin muž 2. {{001f}}reg. sestrin muž, muž ženske osobe iz obitelji ⃞ {{001f}}voli se ∼a zbog svoga djeteta posl. 1. {{001f}}roditelji moraju prihvatiti zeta, ma kakav bio, radi sreće i obiteljskog života svoje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • sličnost — slȉčnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. ukupnost osobina onih koji su slični/onoga što je slično; nalikovanje 2. mat. preslikavanje ravnine sa svojstvom da je omjer udaljenosti svakih dviju točaka i udaljenosti njihovih slika jednak …   Hrvatski jezični portal

 • zet — zȅt1 m <N mn zètovi> DEFINICIJA 1. kćerin muž 2. reg. sestrin muž, muž ženske osobe iz obitelji FRAZEOLOGIJA voli se zeta zbog svoga djeteta posl. 1. roditelji moraju prihvatiti zeta, ma kakav bio, radi sreće i obiteljskog života svoje… …   Hrvatski jezični portal

 • djeljivost — djèljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga što je djeljivo 2. mat. cijeli broj a djeljiv je cijelim brojem b (bez ostatka) ako postoji cijeli broj c takav da vrijedi a = b·c ETIMOLOGIJA vidi dio …   Hrvatski jezični portal

 • ne — čest. 1. {{001f}}riječ za odricanje, negira glagolsku radnju ili značenje drugih punoznačnih riječi 2. {{001f}}u negiranom pitanju koje ne traži odgovor; dovodi u pitanje istinitost prethodnog teksta [što se sve ljudi ∼ sjete; što sve ∼ izmisle]… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ne — čest. DEFINICIJA 1. riječ za odricanje, negira glagolsku radnju ili značenje drugih punoznačnih riječi 2. u negiranom pitanju koje ne traži odgovor; dovodi u pitanje istinitost prethodnog teksta [što se sve ljudi ne sjete; što sve ne izmisle] 3.… …   Hrvatski jezični portal

 • nȅšto — zam. neodr. 〈G nȅčeg(a)/nȅčesa zast., D L nȅčemu/nȅčem〉 1. {{001f}}u službi imenice označuje nepoznat uzrok, pojavu, predmet ili biće [∼ me boli] 2. {{001f}}u službi priloga: malen, neugledan, komadić [∼ kućice, razg.] 3. {{001f}}u službi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nešto — nȅšto zam. DEFINICIJA neodr. <G nȅčeg (a)/nȅčesa zast., D L nȅčemu/nȅčem> 1. u službi imenice označuje nepoznat uzrok, pojavu, predmet ili biće [nešto me boli] 2. u službi priloga: malen, neugledan, komadić [nešto kućice, razg.] 3. u službi …   Hrvatski jezični portal

 • ìmati — nesvrš. 〈prez. ìmām, pril. sad. ìmajūći, gl. im. ìmānje〉, opr. nemati 1. {{001f}}a. {{001f}}(koga, što) biti vlasnik; posjedovati [∼ kuću; ∼ novaca; ∼ psa] b. {{001f}}(∅) razg. biti imućan, dovoljno posjedovati 2. {{001f}}(koga, što) a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika